System av system för mobilitet

System av system (SoS) för mobilitet

Denna webbsida samlar resultat från FFI-projektet Maus -- Mönster för arkitektur och affärsmodeller för urban mobilitet-system av system och syskonprojektet Orm -- det offentligas roll i mobilitets-SoS.

Projekten har resulterat i två offentliga rapporter och ett stort antal vetenskapliga publikationer. Dessutom har två filmer tagits fram, en som visar en visionär bild av hur system av system-lösningar för framtidens mobilitet kan se ut och en som ger en introduktion till den handbok över mobilitets-system av system som Maus tagit fram.

Vad är ett system av system?

Ett system av system (SoS) är en uppsättning självständiga system (CS – Constituent Systems) som interagerar för att skapa förmågor som inget av de ingående systemen kan åstadkomma på egen hand. Ett CS kan samtidigt ingå i flera SoS. Självständigheten hos de ingående systemen är en viktig och central ingrediens i ett SoS.

En viktig fråga när man studerar och designar SoS är vilka CSen egentligen är. Är det fordonen som utför transporter eller transportföretagen som äger olika transportmedel som bör vara CS i ett mobilitets-SoS? För mobilitets-SoS är det oftast fordonen som bör betraktas som CS, men detta kan variera beroende på vilka aspekter av SoSet som studeras. Förutom fordonen kommer ett mobilitets-SoS också att behöva ha stödtjänster av olika slag, som reseplanerare och betalningsförmedlare. Sådana stödtjänster kallas för mediatorer.

Följande typer av SoS var i fokus för MAUS och ORM:

Framtidens mobilitets-SoS behöver vara öppna och co-opetitive för att möjliggöra kombinerad mobilitet (MaaS) på riktigt. Om konkurrens mellan CS inte tillåts så kommer nya aktörer att välja att konkurrera med SoSet istället för att bli en del av det. Om en ny aktör utvecklar mycket bättre fordon eller bättre sätt att hitta transportlösningar åt användarna måste den aktören ha möjlighet att ingå i SoSet och ta marknadsandelar från andra aktörer. På detta sätt sporras aktörerna till ständig förbättring – jämför med den hälsosamma sparringen i idrott.

Denna konkurrens betyder inte att ett mobilitets-SoS kan vara helt marknadsstyrt – i vissa fall måste aktörer gå in och stödja SoSet så att de eftersökta fördelarna med det uppnås. En offentlig aktör som vill uppnå tillgänglig mobilitet för alla invånare kan till exempel behöva stödja SoSet med pengar så att tillräckligt många fordon avsätts för transporter i glesbygd. SoSet kan sedan använda dessa pengar för att säkerställa att rätt effekter uppnås. Genom att stödja SoSet i stället för en direktupphandlad transportlösning tillhandahållen av ett utvalt företag kan fördelarna med konkurrens fortfarande uppnås.

Projektresultat

Rapporter:

Videofilmer:

Vetenskapliga publikationer publicerade under projekttiden:

Ytterligare några vetenskapliga publikationer skrivs eller granskas för närvarande och kommer att läggas till här senare.

Vetenskapliga publikationer baserade på Maus och Orm men publicerade efter projektens slut:

Kontaktpersoner

: